Katedra i Klinika Chirurgii
Klatki Piersiowej

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Katedra i Klinika Chirurgii
Klatki Piersiowej

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Katedra i Klinika Chirurgii
Klatki Piersiowej

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

Informacje ogólne

 W Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kształceni są studenci V i VI roku Wydziału Lekarskiego, II i III roku Ratownictwa Medycznego, a także anglojęzyczni studenci programu wymiany ERASMUS. Ćwiczenia i seminaria odbywają się w Klinice, na bloku operacyjnym, jak również w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Zabrzu. Pracownicy naukowi Kliniki prowadzą ponadto wykłady z zagadnień chirurgicznych i medycznych czynności ratunkowych dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego oraz II i III roku Ratownictwa Medycznego. 

       Przy Katedrze prowadzone jest Studenckie Koło Naukowe

       Równolegle z dydaktyką w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej prowadzona jest działalność lecznicza. 

Jednym z głównych zadań Oddziału jest diagnostyka i leczenie raka płuca. Działając w ramach Pakietu Onkologicznego i organizowanych w jego zakresie wielospecjalistycznych konsyliów, w Oddziale Torakochirurgii realizowana jest szybka diagnostyka Pacjentów z podejrzeniem raka płuca (zabiegi endoskopowe t.j. bronchofiberoskopia, EBUS/EUS; biopsje guzów pod kontrolą TK i USG), a w przypadku potwierdzenia rozpoznania- leczenie operacyjnie z uwzględnieniem najnowszych światowych standardów. Podkreślić należy, iż aktualnie większoćć pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka płuca, poddawanych jest zabiegowi małoinwazyjnemu (uniportal VATS- operacja wykonywana przez jedno 4-5 centymetrowe cięcie), co stawia nasz oddział w czołówce ośrodków torakochirurgicznych w Polsce.  Celem zwiększenia wczesnego rozpoznawania raka płuca (gdy możliwe jest jeszcze leczenie operacyjne), planowane jest wdrożenie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu badania przesiewowego wśród pacjentów naszego regionu należących do grupy ryzyka.

            Do grupy schorzeń onkologicznych, których leczeniem zajmuje się Oddział należą oprócz raka pluca: rak przełyku, nowotwory opłucnej, ściany klatki piersiowej, śródpiersia i tarczycy.

            W Oddziale prowadzone jest także leczenie schorzeń nienowotworowych                                 

-Odmy opłucnowej

-Ropniaków opłucnej

-Urazów klatki piersiowej

-Perforacji przełyku

-Zwężeń tchawicy (leczenie endoskopowe oraz odcinkowa resekcja zwężonej części)

-Przepuklin przeponowych oraz rozworu przełykowego

-Deformacji klatki piersiowej.

 

Oddział dysponuje dwiema salami operacyjnymi, pracownią endoskopii i USG wyposażonymi w nowoczesną aparaturę umożliwiającą wykonywanie wszystkich rodzajów zabiegów operacyjnych, stosowanych w schorzeniach klatki piersiowej. Rocznie wykonywanych jest około 2000 zabiegów operacyjnych. Oddział posiada 35 łóżek, a średnia miesięczna liczba hospitalizacji wynosi 180.

Kadra

Kierownik Kliniki:

Dr hab. n. med. Damian Czyżewski prof. nadzw SUM

 

Kierownik ćwiczeń:

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Adamek 

 

Pracownicy naukowi:

Dr n. med. Marek Filipowski

Dr n. med. Jacek Wojtacha

Lek. Łukasz Braszczok

Dr n. med. Mateusz Rydel

Aktualności

PAŹ 20, 2020 :: Koło naukowe

Zapisy do Studenckiego Koła Naukowego

PAŹ 20, 2020 :: E-learning

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021

KWI 17, 2020 :: E-learning

Kursy

Koło Naukowe

Przy Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej od wielu lat funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe do pracy w którym zapraszamy studentów Kierunków Lekarskich SUM od III roku studiów począwszy. Praca w Kole polega na szeroko pojętej działalności naukowej pod opieką pracowników dydaktycznych Kliniki.

Członkowie Koła Naukowego biorą aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych zdobywając liczne nadrody i wyróżnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych pracą w Kole Naukowym zapraszamy do kontaktu z:

Opiekunem Koła Naukowego:

Dr n. med. Mateusz Rydel- e-mail: mrydel@sum.edu.pl

Kontakt

ADRES:
ul. 3 Maja 13/15
41-800 Zabrze
TELEFON:
+48 (32) 370 44 16
E-MAIL:
chirurgiaklp@sum.edu.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Ul. 3 Maja 13/15
41-800 Zabrze

telefon. (32) 370 04 416
e-mail. chirurgiaklp@sum.edu.pl